Vlaamse Regering stelt voorkeursbesluit principieel vast

  • 20 december 2019

Op 20 december 2019 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit over het complex project "Realisatie Extra containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen" ("CP ECA") principieel vast. Dit wil zeggen dat ook de nieuwe Vlaamse Regering resoluut voor alternatief 9 kiest.

De reacties uit het openbaar onderzoek, dat liep tot midden augustus 2019, zijn verwerkt. In een aantal gevallen leidde dat tot een bijsturing van het dossier, bijvoorbeeld naar aanleiding van opmerkingen over mobiliteit. In de projectdefinitie van ECA is nu uitdrukkelijk opgenomen dat de maatregelen nodig voor de vooropgestelde modal split voor containervervoer (43% weg, 15% spoor en 42% binnenvaart), uitgewerkt worden binnen het proces van ECA.

Het voorkeursbesluit wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Daarna volgt de definitieve vaststelling door de Vlaamse Regering en de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Tien dagen na de publicatie treedt het voorkeursbesluit in werking. Hiermee ronden we de onderzoeksfase van het complex project ECA af.

Begin 2020 start de uitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursbesluit verder geconcretiseerd in een of meerdere projectbesluiten en/of omgevingsvergunningen.

Via deze link kunt u de perstekst die vandaag verspreid werd, downloaden.