Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA)

Medegefinancierd door de Europese Unie

Om de verwachte groei van containertrafiek op te kunnen vangen, wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling in het havengebied Antwerpen voorzien. 
Op deze website vindt u alle beschikbare informatie over hoe we dit complexe project aanpakken.

Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie.

ECA IN BEELD

ECA - LSO verbond 2022
Op 20 april 2022 ondertekenden dertien partijen het "Verbond voor de toekomst en leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen, de polders op Linkerscheldeoever"

Archief:

  • Eerste ontwerpen Bufferdijk voorgesteld tijdens bufferwandelingen
  • Heeft Corona invloed op economische noodzaak ECA?

Het havengebied Antwerpen vormt een belangrijke groeipool voor de Vlaamse economie en creëert met zijn unieke schaal meer welvaart en meer werk voor heel Vlaanderen. 

De containerbehandeling in het havengebied Antwerpen laat jaar na jaar recordcijfers optekenen. Om de verwachte groei van containertrafiek tot 2030 op te kunnen vangen, wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling in het havengebied Antwerpen voorzien.

Er komen extra terminals binnen het gebied dat als haven ontwikkeld is en een nieuw getijdendok dat dwars op het Deurganckdok aanzet. Parallel hiermee worden een aantal haventerreinen voor logistiek ontwikkeld, nieuwe wegen en spoorwegen en mogelijkheden voor binnenvaart voorzien. Hierbij gaat veel aandacht naar het voorkomen en milderen van de impact op de omgeving.

Dit project krijgt vorm volgens de procedure 'complexe projecten'. Streefdoel is om binnen een aanvaardbare termijn en via gericht overleg met alle betrokkenen tot de beste combinatie van de verschillende doelstellingen te komen. Om dit te bereiken, zetten de Vlaamse overheid, het Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever hier samen de schouders onder.
 

Extra Containercapaciteit Antwerpen - maart 2022

 

Bekijk de legende
Footer - ECA