Nieuws

  • 25 augustus 2022

Omgevingsvergunningaanvraag verplaatsing bufferdijk gelegen langs Drijdijck (Verrebroek - Beveren)

De Vlaamse overheid en de gemeente Beveren maken nu al werk van het bufferlandschap tussen haven en polders
  • 30 maart 2022

13 partijen vinden elkaar in het alomvattend verbond linkerscheldeoever

Dertien partijen hebben elkaar gevonden in het baanbrekend 'Verbond voor de toekomst en leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen, de polders van Linkerscheldeoever'.
  • 21 mei 2021

Auditeur Raad van State adviseert vernietiging voorkeursbesluit extra containercapaciteit haven Antwerpen

Antwerpen, 21 mei 2021 Naar aanleiding van het advies van de auditeur van de Raad van State dd. 21 mei 2021 informeren we u over het persbericht dat vanuit het Departement MOW verspreid werd.
  • 7 december 2021

Eerste ontwerpen buffer langs Waaslandhaven krijgen vorm

Geïnteresseerden kunnen tijdens korte bufferwandeling op 11 december kennis maken met de plannen
  • 5 mei 2021

RAADPLEGING - Tussennota voor Containercluster Linkerscheldeoever als onderdeel van het complex project 'Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA)'

Van 5 mei tot en met 4 juni 2021 - Complex project 'Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen' (ECA)   Bevoegde overheid:
  • 25 november 2020

Complex project ECA - Persbericht 25 november 2020

Ook met de corona-pandemie blijft uitbreiding van de containercapaciteit een dringende economische noodzaak Grote betrokkenheid met het oog op gedragen voorstellen
  • 28 april 2021

Inspraakrondes Extra Containercapaciteit Antwerpen leiden tot bijsturing van het onderzoek

Participatie in grote infrastructuurprojecten zinvol Antwerpen, 28 april 2021
Webinar Containercluster Linkerscheldeoever groot succes
  • 4 september 2020

Webinar Containercluster Linkerscheldeoever groot succes

Er was veel interesse voor het webinar 'Wat wil je nog weten over Containercluster Linkerscheldeoever' van 2 september 2020. Bekijk hier de opname.
Footer - ECA
Home_carrousel