Extra Containercapaciteit Antwerpen

De Containercluster Linkerscheldeoever bestaat uit 6 projecten die op hun beurt zijn ingedeeld in verschillende deelprojecten:

 1. Tweede Getijdendok
  1. Terminal Binnenvaart Doeldok
  2. Terminal Waaslandkanaal
  3. Hoogspanningsleidingen
  4. Baggerwerken
 2. Natuurcompensaties
  1. Prosperpolder Zuid
  2. Schelde-eilanden
  3. Poldernatuur
 3. Noordelijk Insteekdok
 4. Vlakte van Zwijndrecht
 5. Drie Dokken

Daarnaast loopt een afzonderlijk project voor Doel en buffer. Dit maakt geen deel uit van het complex project ECA, maar beide verlopen wel in nauwe afstemming. Doel hoeft niet te verdwijnen voor ECA, dus wordt nu onderzocht welke toekomstperspectief het dorp precies kan krijgen, binnen de context van het voorkeursbesluit ECA.
 

Een zelfde logica geldt voor specieberging: het maakt geen deel uit van ECA, maar beide verlopen in nauwe afstemming.

 

schema-02.png
Footer - ECA