RAADPLEGING - Projectonderzoeksnota Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven

 • 27 april 2020

Van 27 april tot en met 26 mei 2020. 

Complex project 'Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen' (ECA) 

 • Bevoegde overheid: Vlaamse overheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken (trekker), Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever
 • Doelstelling: Om de verwachte groei van containertrafiek tot 2030 in het havengebied Antwerpen op te vangen, wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling voorzien. De uitwerking gebeurt via twee projecten: de Containercluster Linkerscheldeoever en de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven. 
  Deze publieke raadpleging heeft betrekking op het tweede project: het gaat om de realisatie van de Westelijke Ontsluitingsweg, met bijhorende spoor- en fietsinfrastructuur en aanpalende buffer tussen havengebied en polder, inclusief de herbestemming van Putten Weiden als natuurgebied. Die weg loopt van aan het knooppunt Deurganckdok-West tot aan de nieuw te bouwen rotonde Watermolen, ten oosten van Verrebroek-centrum. Het project zal zorgen voor vlot en veilig verkeer van fietsers, goederentreinen en vrachtwagens binnen dit deel van de haven. 
  Voor het project Containercluster Linkerscheldeoever, met onder meer een nieuw getijdendok en logistieke/industriële terreinen, volgt nog een afzonderlijke publieke raadpleging. 
 • Grondgebied: gemeente Beveren 
 • Waarom een raadpleging? 
  Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit van het complex project ECA definitief vast. Aan de hand van een "projectonderzoeksnota" brengt de overheid in beeld wat er nog onderzocht moet worden en hoe dat zal gebeuren, ter voorbereiding van het "projectbesluit" waarmee de Vlaamse Regering zal beslissen over de vergunningen voor de uitvoering van het project. De raadpleging geeft iedere betrokkene of geïnteresseerde de kans om op voorhand in te spreken op dit onderzoek. 
 • Waar kan u de projectonderzoeksnota inkijken? 
  U kan de projectonderzoeksnota raadplegen op de website cpeca.be of tijdens de openingsuren van de diensten op volgende adressen: 
  Dienst Stedenbouw, Gemeentehuis, Stationsstraat 2, 9120 Beveren (na telefonische afspraak via 03 750 15 11)
  Departement MOW - afdeling Maritieme Toegang, Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen 
 • De raadpleging loopt van 27 april tot en met 26 mei 2020. 
 • Hoe reageren tijdens de publieke raadpleging? 
  Opmerkingen kan u tot en met uiterlijk 26 mei 2020 indienen op een van bovenstaande adressen of via info@cpeca.be.