Openbaar onderzoek complex project ECA van 8 juni t/m 17 augustus 2019

 • 17 mei 2019

Op 17 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van voorkeursbesluit over het complex project "Realisatie Extra containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen" ("CP ECA") vastgesteld. Dit project heeft als doelstelling de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen, om de verwachte groei tot 2030 te kunnen accommoderen, de daarmee samenhangende ontwikkeling van industriële/logistieke gronden en de multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet. 

Het complex project heeft betrekking op het grondgebied van Antwerpen, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stabroek en Zwijndrecht. 

Graag zouden wij uw mening kennen over het ontwerp van voorkeursbesluit en het ontwerp geïntegreerd onderzoek (incl. MER). Dit willen wij doen door middel van een openbaar onderzoek. Deze loopt van 8 juni tot en met 17 augustus 2019. Iedereen kan deelnemen. De volgende documenten liggen ter inzage:

 • het ontwerp van voorkeursbesluit;
 • de ontwerp-synthesenota;
 • de ontwerp-onderzoeksrapporten waarop de ontwerp-synthesenota gebaseerd is;
 • de beslissing van de dienst Mer over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen en de aanvullende richtlijnen.


U kunt bovenstaande documenten raadplegen:

 • bij de bevoegde overheid MOW/Beleid, Koning Albert II laan 20 bus 2, 1000 Brussel (Hiervoor maakt u vooraf een afspraak via eca@mow.vlaanderen.be)
 • Districtshuis van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen
 • Districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht
 • Dienst Stedenbouw, Gemeentehuis, Stationsstraat 2, 9120 Beveren
 • Sector Grondgebiedszaken - Dienst Omgeving, Burg. Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas
 • Gemeentehuis - Dienst Urbanisatie, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek
 • Dienst Leefomgeving, Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht

U kunt de documenten ook hier downloaden

Er wordt een doorlopende informatiemarkt georganiseerd op maandag 17 juni 2019 van 16 tot 20 uur in het Sluisgebouw van Kallo - 1ste verdieping, Haven 1100, Steenlandlaan 2 te 9130 Kallo. 

Van harte welkom! 

Opmerkingen kunt u tot uiterlijk 17 augustus indienen op een van bovenstaande adressen of via eca@mow.vlaanderen.be of per brief aan Reginald Loyen p/a Departement MOW/Beleid, Koning Albert II laan 20 bus 2, 1000 Brussel.