Documenten verkenningsfase - start

DOCUMENTEN VERKENNINGSFASE

Volgende documenten hebben betrekking op het overleg met verschillende stakeholders in de verkenningsfase van het complex project ECA:


Ontwikkelingszone Saeftinghe: een (over)capaciteitsvraagstuk?

In de alternatievenonderzoeksnota wordt verwezen naar bijgaande studie door Rebel.


Rapport Valorisatie containercapaciteit

De zoektocht naar extra containerbehandelingscapaciteit is toegespitst op het Havengebied Antwerpen. Deze keuze is gebaseerd op het rapport 'Valorisatie containercapaciteit Vlaamse diepzeehavens', opgesteld door het Gewestelijk Havencommissariaat (27 november 2015). Dit rapport werd onder meer samengesteld uit commerciële marktinformatie van rederijen en verladers die uiteraard niet vrijgegeven kan worden.


Startbeslissing Vlaamse Regering en bijhorende procesnota

Op 15 juli 2016 zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor de onderzoeksfase in het complex project 'Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen'.