RAADPLEGING - Projectonderzoeksnota Containercluster Linkerscheldeoever

 • 27 juli 2020

Van 27 juli tot en met 11 september 2020

Complex project 'Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen' (ECA)

 • Bevoegde overheid: Havenbedrijf Antwerpen (trekker), Vlaamse overheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maatschappij Linkerscheldeoever
   
 • Doelstelling: Om de verwachte groei van containertrafiek tot 2030 in het havengebied Antwerpen op te vangen, wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling voorzien.
  De uitwerking gebeurt via vier projecten, waarvan er twee lopen via een projectbesluit (de Containercluster Linkerscheldeoever en de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven) en twee via een  omgevingsvergunning (Bieshoekbos en Noordzeeterminal).
  Deze publieke raadpleging heeft betrekking op het project Containercluster Linkerscheldeoever. Het gaat om de realisatie van een containerterminal ten westen van de Kieldrechtsluis (Doeldok en mogelijk het Waaslandkanaal) en door demping van het Noordelijk Insteekdok en de aanleg van een tweede getijdendok dat aantakt op het Deurganckdok. Daarnaast worden ook een aantal haventerreinen voor logistiek/industrie ontwikkeld, met name een terrein in de onmiddellijke omgeving van een Tweede Getijdendok (Zone "Drie Dokken") en de Vlakte van Zwijndrecht. 
   
 • Grondgebied: gemeenten Beveren en Zwijndrecht. 
   
 • Waarom een raadpleging?
  Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit van het complex project ECA definitief vast. Aan de hand van een "projectonderzoeksnota" brengt de overheid in beeld wat onderzocht moet worden en hoe dat zal gebeuren. Dit maakt deel uit van de voorbereiding van het "projectbesluit" waarmee de Vlaamse Regering zal beslissen over de vergunningen voor de uitvoering van het project. De raadpleging geeft iedere betrokkene of geïnteresseerde de kans om op voorhand in te spreken op dit onderzoek.
   
 • Waar kan u de projectonderzoeksnota voor de Containercluster Linkerscheldeoever inkijken?
  U kan de projectonderzoeksnota raadplegen op de website cpeca.be 
  of na afspraak tijdens de openingsuren van de diensten op volgende adressen:
  • Dienst Stedenbouw, Gemeentehuis, Stationsstraat 2, 9120 Beveren (afspraak via tel: 03 750 15 11)
  • Dienst Leefomgeving, Gemeentehuis, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht (afspraak via tel. 0800 99 604)
  • Havenbedrijf Antwerpen, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen (afspraak via eca@portofantwerp.com)
    
 • De raadpleging loopt van 27 juli tot en met 11 september 2020.
   
 • Hoe reageren tijdens de publieke raadpleging?
  Opmerkingen kan u tot uiterlijk 11 september 2020 indienen op een van bovenstaande adressen of via info@cpeca.be.