De Westelijke Ontsluiting van de Waaslandhaven (WOW) houdt de realisatie in van de Westelijke Ontsluitingsweg, met bijhorende spoor- en fietsinfrastructuur en aanpalende buffer tussen havengebied en polder, inclusief de herbestemming van Putten Weiden als natuurgebied.

Die weg loopt van aan het complex Deurganckdok-West tot aan de nieuw te bouwen complex Watermolen, ten oosten van Verrebroek-centrum. Het project zal zorgen voor vlot en veilig verkeer van fietsers, goederentreinen en vrachtwagens binnen dit deel van de haven.

schema-03.png
Footer - ECA