Projecten

De Vlaamse Regering stelde het voorkeursalternatief van ECA op 31 januari 2020 definitief vast. 

Dit voorkeursbesluit bestaat uit een reeks projecten die individueel of in clusters van ruimtelijk samenhangende deelprojecten een procedure doorlopen:

Er werd tevens een uitgebreid actieprogramma met maatregelen uitgewerkt om het effect van de projecten te milderen.

De Vlaamse overheid, het Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever werken hiervoor in een nauw partnerschap. Ze nemen elk de leiding van specifieke (deel)projecten op.

Combinantterminal_web.jpg
Extra Containercapaciteit Antwerpen - Doelstellingen 2022
Footer - ECA