Nieuws

  • 26 oktober 2018

Extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen

De Antwerpse haven vormt de spil van de Vlaamse economie en trekt door haar centrale ligging in Europa steeds meer investeerders aan. De containertrafiek laat jaar na jaar recordcijfers optekenen, maar loopt tegen haar grenzen aan.
  • 14 februari 2018

Verder studietraject

Na de vele discussies en gesprekrondes tijdens het Actorenoverleg het afgelopen jaar werd duidelijk dat geen enkel alternatief over de volledige lijn kan bekoren.
  • 7 juli 2017

Opnieuw grote opkomst voor actorenoverleg 6 juli 2017

Op 6 juli 2017 organiseerden we een actorenoverleg in het Sluisgebouw van Kallo. ’s Namiddags kregen de leden de kans om de werking van containerterminals aan het Deurganckdok van dichtbij te bekijken in het Sluisgebouw aan de Kieldrechtsluis.
  • 10 juli 2018

Publieke raadpleging Tussennota

Van 10 juli tot 19 augustus 2018 loopt de publieke consultatieronde over de tussennota waarin een bijkomend alternatief wordt voorgesteld.
  • 17 januari 2018

Resultaten geïntegreerd onderzoek CP ECA beschikbaar

De resultaten van het geïntegreerd onderzoek van het complex project 'Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen' zijn beschikbaar. U kunt ze downloaden via deze linken:
  • 4 juli 2017

Verslag en presentatie high-level workshop rol Zeebrugge

Op 9 juni 2017 vond een high level workshop plaats over de rol van Zeebrugge in het geïntegreerd onderzoek van het CP ECA. 
  • 23 maart 2018

Peer reviews online

Van in de verkenningsfase van het complex project stelden verschillende partijen voor om externe expertise bij het onderzoek te betrekken. Tijdens de publieke raadpleging van de alternatievenonderzoeksnota werd deze vraag herhaald.
  • 13 oktober 2017

Actorenoverleg 11 oktober 2017

Op 11 oktober 2017 vond een actorenoverleg plaats in 't Elzenveld (Antwerpen). 
  • 15 juni 2017

Verslag actorenoverleg 17 mei 2017

Op 17 mei 2017 vond een vergadering van het actorenoverleg plaats.  De deelnemers kregen uitleg over de watermodelleringen, het operationaliteitsonderzoek en het nautisch onderzoek.
Footer - ECA
Home_carrousel