Bufferroute laat buurtbewoners coronaproof meedenken over buffer tussen haven en polder

  • 15 december 2020

Antwerpen, 15 december 2020

In de toekomst zal een ononderbroken bufferdijk de haven scheiden van de omliggende polders en dorpen. Tussen 17 december 2020 en 3 januari 2021 kunnen buurtbewoners ter plaatse kennismaken met de plannen voor die bufferdijk. Op vijf plaatsen langs het traject vertellen panelen over de manier waarop de overheid de bufferdijk wil aanleggen en inrichten, in de context van het Complex Project Extra Containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (CP ECA) . Aan de hand van QR-codes op de panelen kan iedereen reageren op de plannen. Alle inwoners uit Verrebroek, Kieldrecht, Doel en Kallo ontvangen eerstdaags thuis een folder over de bufferroute.


De bufferroute start in Drijdijk en loopt tot in Doel. Dit is een traject van ongeveer 10 km (enkel), waarop vijf haltes voorzien zijn.  De route kan zowel te voet als per fiets of met de wagen gevolgd worden. Onderweg ervaren bezoekers de huidige situatie. De panelen aan de haltes tonen dan de toekomstplannen. De panelen vormen een geheel, maar om het hele verhaal te kennen hoeven geïnteresseerden niet noodzakelijk de volledige route te volgen. Wie dat wenst kan één of meerdere haltes uitkiezen en via www.cpeca.be/bufferroute de info over de andere haltes lezen. Op deze webpagina staat ook een korte bevraging, zodat iedereen gemakkelijk zijn of haar mening over de plannen kan geven. Ook de jongste buurtbewoners kunnen aan de slag  Tijdens de kerstvakantie kunnen zij kleurplaten downloaden op de website. Wie vóór 3 januari 2021 zo'n tekening afwerkt, en er een foto of scan van mailt naar info@cpeca.be mag in de loop van het voorjaar een kleine attentie als beloning verwachten.

In januari worden dan alle opmerkingen en suggesties verwerkt en het resultaat daarvan komt op de website van ECA. De suggesties voor het deel van de buffer tussen Drijdijk en de Middenstraat zullen alvast gebruikt worden voor de omgevingsvergunningsaanvraag die de Vlaamse overheid begin 2021 indient voor de inrichting van dat deel.

Filip Boelaert, voorzitter ECA: 'Met het Complex Project realisatie van Extra Containercapaciteit in het havengebied Antwerpen (CP ECA) besliste de Vlaamse Regering welke infrastructuur nodig is om de verwachte groei van de containertrafiek tot 2030 op te vangen. Zo blijft de haven van Antwerpen een belangrijke motor voor de Vlaamse economie en werkgelegenheid en creëert ze meer welvaart. Om de impact op de omgeving zoveel mogelijk te beperken worden allerlei maatregelen uitgewerkt rond mobiliteit, landbouw, luchtkwaliteit, natuurcompensaties,… Een robuuste buffer aan de westelijke rand van de Waaslandhaven die een duidelijke scheiding vormt tussen de haven en de omliggende polder, is er daar één van. In samenwerking met de gemeente Beveren geven we de buurtbewoners dan ook graag de kans om hier hun mening over te geven, op een coronaveilige manier.'