Actieprogramma

Uit het geïntegreerd onderzoek en het overleg van de onderzoeksfase kwamen een aantal knelpunten en bezorgdheden naar boven. 

Om hieraan tegemoet te komen, werden de nodige compenserende en milderende maatregelen opgenomen in een uitgebreid actieprogramma

In de onderzoeksfase werden deze maatregelen op strategisch niveau uitgewerkt om zo de keuze tussen de alternatieven mogelijk te maken.

In de uitwerkingsfase nemen de onderzoekers dat actieprogramma mee op in het geïntegreerd onderzoek. Ze onderzoeken de maatregelen in detail en gaan na hoe die in de besluitvorming verankerd kunnen worden om de effectieve uitvoering ervan te garanderen.

Combinantterminal_web.jpg
Footer - ECA